Tarot-korttitulkinnat

Tarot-korttitulkinnassa on tärkeää muistaa, että Tarot-kortit eivät anna loppullisia vastauksia; ne kertovat vain mahdollisuuksista. Lopullinen valinta riippuu aina kysyjästä ja hänellä on vapaa tahto valita asiat elämäänsä aivan kuin kaikilla muillakin. Tarot-korteissa on paljon sellaista tietoa ja viisautta, joka on meissä kaikissa, mutta josta emme välttämättä ole tietoisia. Tarot-kortit ovat ikään kuin sisäisiä karttoja, joiden avulla voimme oppia paremmin tiedostamaan piilevät voimavaramme ja energiamme sekä ratkaisemaan käytännön ongelmia. Tarot-korttien elämänviisautta ovat käyttäneet hyväkseen myös monet suuret filosofit ja historian merkkihenkilöt.